Osallistu arvontaan

Syötä yhteystietosi ja pakkauksessa oleva kilpailukoodi alla olevaan lomakkeeseen.

 
Arvonnan säännöt BioCare Finland Oy:n Endurance Proteiinijauhetuotteen ostaneille ja tuotteen rekisteröineille

  1. Arvonnan järjestäjä

BioCare Finland Oy
Aurakatu 12B
20100 Turku
Y-tunnus 2688708-4

  1. Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä

Arvontaan voi osallistua 1.11.2017 klo 00.00 – 11.3.2018 klo 23.59 välisenä aikana.

  1. Arvontaan osallistuminen / osallistumisoikeus

Arvontaan voi osallistua automaattisesti ostamalla BioCare Endurance –proteiinijauhepurkin verkkokaupasta

tai

ostamalla BioCare Endurance –proteiinijauhepurkin jälleenmyyjältä ja rekisteröimällä kyseinen ostettu tuote biocare.fi -verkkosivuilla.

Jokainen tuote on numeroitu erikseen ja samalla tuotenumerolla voi osallistua vain kerran arvontaan. Sama henkilö voi kuitenkin rekisteröidä useita ostamiaan tuotteita ja osallistua siten arvontaan usealla tuotenumerolla. Pyydettäessä henkilön on esitettävä ostamiensa tuotteiden ostokuitit joilla on kilpailuun osallistunut (voi myös olla palkinnon lunastamisen ehto).

Oikeus osallistua arvontaan on kenellä tahansa Suomessa asuvalla 16 vuotta täyttäneellä henkilöllä, lukuun ottamatta BioCare Finland Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden työntekijöitä ja heidän perheenjäseniään sekä muita henkilöitä, jotka ovat työnsä puolesta tekemisissä arvonnan kanssa. Arvontaan voi osallistua vain omalla nimellä.

  1. Palkinto

PELI: NASHVILLE PREDATORS – BUFFALO SABRES 31.3.2018

Osallistuneiden kesken arvotaan matka tapaamaan Pekka Rinnettä ja Rasmus Ristolaista Nashvilleen, Yhdysvaltoihin. Palkinto sisältää lennot ja majoituksen yhdelle, pääsylipun Nashville Predators -Buffalo Sabres otteluun Nashvillessä ja henkilökohtaisen tapaamisen Pekka Rinteen sekä Rasmus Ristolaisen kanssa. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi tavaraksi, eikä sitä voi luovuttaa edelleen. Palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittaa arvonnan järjestäjä.

  1. Arvonnan suorittaminen ja voittajalle ilmoittaminen

Palkinto arvotaan 12.3.2018. Voittaja arvotaan sattumanvaraisesti valitsemalla nimi arvontaan osallistuneiden henkilöiden joukosta. Voittajalle ilmoitetaan voitosta heti arvonnan suorittamisen jälkeen henkilökohtaisesti arvontaan osallistumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 7 vuorokauden kuluessa arvonnan suorittamisesta, arvotaan uusi voittaja ja alkuperäinen voittaja menettää oikeutensa palkintoon. Arvonnan järjestäjä ei korvaa palkintoa, mikäli osallistujaa ei tavoiteta, tai hän on antanut virheelliset yhteystiedot tai ne ovat epäselvänä tulkinnanvaraisia.

Arvonnan järjestäjä varaa oikeuden tarkistaa kaikki osallistujat ja kieltäytyä myöntämästä palkintoa, mikäli on olemassa kohtuulliset perusteet uskoa, ettei arvontaan kuuluvia osallistumisohjeita ole noudatettu, tai jos osanottaja on muuten osallistunut arvontaan epärehellisellä tavalla. Pyydettäessä henkilön on esitettävä ostamiensa tuotteiden ostokuitit joilla on kilpailuun osallistunut (voi myös olla palkinnon lunastamisen ehto).

Palkinnon luovutuksesta sovitaan erikseen. Palkinnon vastaanottajan vastuulla on hankkia tarvittavat matkustusasiakirjat Yhdysvaltoihin sekä varmistaa, että hän täyttää kaikki Yhdysvaltoihin matkustamiseen liittyvät terveydelliset yms. vaatimukset. Alle 18-vuotiaan voittajan, joka matkustaa ilman huoltajiaan, on huolehdittava siitä, että hänellä on matkakohteeseen mahdollisesti vaadittava matkustuslupa kaikilta huoltajiltaan.

Arvonnan järjestäjällä ei ole velvollisuutta tarkistaa palkinnon vastaanottajan matkustuskelpoisuutta eikä se vastaa miltään osin niistä kustannuksista, jotka johtuvat maahantulon kieltämisestä passintarkastuksessa tai maiden viranomaisten toimesta.

  1. Järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjän vastuu arvonnan osallistujia kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainitun palkinnon määrään ja arvoon. Arvonnan järjestäjä vastaa palkinnosta suoritettavasta lakisääteisestä arpajaisverosta. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa arvonnan järjestäjän myös kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa arvonnan järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin. Arvonnan järjestäjä ei vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista kuten ongelmasta yleisessä Internet-verkkoyhteydessä, arvontaan osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista tai arvontaan osallistuvan henkilön tahallisesta tai tahattomasta haitallisesta käyttäytymisestä, eikä mistään edellä mainittujen syiden takia aiheutuneista vahingoista.

Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

  1. Henkilötietojen käsittely

Osallistumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Ellei laki toisin määrää, voittaja hyväksyy ja antaa BioCare Finland Oy:lle ja sen yhteistyökumppaneille luvan käyttää voittajan nimeä, muotokuvaa, valokuvaa, ääntä ja/tai henkilökohtaisia tietoja kampanjaan liittyviin PR- ja muihin tarkoituksiin.

Voittaja suostuu ottamaan osaa kaikkiin kohtuulliseksi katsottuihin julkisuustoimiin ilman lisäkorvauksia.

  1. Sääntöjen hyväksyminen ja muutosoikeus

Nämä säännöt koskevat kaikkia arvontaan osallistuvia. Osallistumalla arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan arvonnan sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin tarpeen vaatiessa ilman eri ilmoitusta.